مدل‌های بنیادی

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

مدل‌های بنیادی ابزاری را برای ما فراهم می‌کند که به موجب آن می‌توانیم، کارکردها و مفاهیم مهم کسب‌و‌کار را که یک مساله خاص کسب‌و‌کار را تشکیل می‌دهند، شناسایی نماییم.
مدل‌ها به عمد به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا متخصصین کسب‌و‌کار و فناوری‌اطلاعات را تشویق نمایند که از محدوده‌ی جزئیات محیط جاری قدم به عقب بگذارند و بر تشریح صحیح و کامل حوزه مساله کسب‌و‌کار مورد بحث تمرکز نمایند.

  • مدل کارکردی خدمات مالی، محوطه‌های کارکردی کسب‌و‌کار از مسئولیت‌های درگیر در مساله را فورا شناسایی می‌کند.(مستقل از هر سازمان، محصول یا ملاحظات کانال)
  • سپس مدل داده‌ای خدمات مالی، ابعاد مختلف و جزئیات مفاهیم کسب‌و‌کار را که سازنده مساله هستند، شناسایی می‌کند.(مثلا مردم، مکان‌ها، محصولات و رخدادها)

وقتی‌که حوزه با این روش تعریف شد، سپس مدل‌های بنیادیِ چارچوب اطلاعاتی بانکداری، امکان تحلیل مفصل اثر مساله بر محیط فعلی که در جریان است(مدل گردش کار خدمات مالی) را فراهم می‌کند.(توجه نمایید که در برخی مراجع مدل گردش کار خدمات مالی عضوی از مدل‌های بنیادی برشمرده شده و در برخی دیگر برشمرده نشده‌است. که احتمالا به سلیقه مولف آن برمی‌گردد.)
برقراری امکان سرعت و کامل بودن، ارزش کلیدی این مدل‌هاست. ارائه یک زبان مشترک به تمامی ذی‌نفعان که بتواند جنبه‌های کلیدی مساله را تشریح نماید، سرعت و کامل بودن حوزه مساله کسب‌و‌کار را ممکن می‌سازد.