مدل‌های فرآیندی

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

سازمان های خدمات مالی تمایل دارند که کارکردهای مشابه را مدیریت نمایند و فرآیندهای مشابه را به چند روش کمی متفاوت اجرا نمایند. سازمان های خدمات مالی قالب هایی را که به نحو احسن مهندسی و پیش تحلیل شده، برای 80% از عملیات خود به کار می گیرند که می تواند مجدداً 80% تلاش های تحلیلی آن ها در سفارشی سازی فرآیندهایشان با بلوک های ساختمانی قابل استفاده مجدد جهت ایجاد پیامد رقابتی قابل توجه به کار گرفته شود. مدل های فرآیندی از سه مدل منفرد تشکیل می شوند: