ویکی‌مبنا:راهبران دامنه

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
(تغییرمسیر از ویکی‌مبنا:راهبران‌دامنه)
پرش به: ناوبری، جستجو

راهبران دامنه، یکی از فعال‌ترین گروه‌های کاربری می‌باشند. این گروه کاربری شامل چندین عضو است تا تصمیمات از طریق اجماع اتخاذ شود و سلایق فردی تاثیر کمتری در روند تصمیم‌گیری داشته باشند. هر دامنه یک راهبر ارشد جهت امر مدیریت تصمیمات خواهد داشت. اعضای گروه راهبران دامنه که افرادی توانا و متخصص در دامنه مورد نظر می‌باشند، توسط کمیته راهبری ویکی‌مبنا تعیین می‌شوند. در نتیجه راهبران دامنه، راهبری هر دامنه را تحت نظارت مستقیم کمیته راهبری و با همکاری کمیته داوری انجام می‌دهند. در واقع در مواردی که راهبران دامنه اختیار تصمیم‌گیری نداشته باشند مانند موارد مدیریت اختلافات عمیق بین نویسندگان دانشنامه و یا تعیین معیارهای رتبه‌بندی و ... موارد را به کمیته داوری ارجاع می‌دهند. راهبران دامنه نقش پررنگی در روند اعتباردهی به نوشتارها دارند. وظیفه این گروه در وهله اول راهبری محتوای تولید شده توسط کاربران تائید شده و نظارت شده توسط ویکی‌بانان است، سپس طبقه‌بندی و اعتباردهی به نوشتارها بر اساس معیارهای کمیته داوری است.

وظایف گروه راهبران دامنه عبارتند از:

  • پیاده‌سازی معیارهای رتبه بندی کاربران ویکی‌مبنا (تعیین شده توسط کمیته داوری)
  • پیاده‌سازی معیارهای سطح بندی نوشتارهای ویکی‌مبنا (تعیین شده توسط کمیته داوری)
  • ارجاع موارد اختلاف بین نویسندگان به کمیته داوری
  • تعیین میزان تغییرات سطوح دسترسی سایر کاربران (ارتقا یا تنزل)
  • حذف و یا بازگرداندن نوشتارها