چشم‌انداز پروژه

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

چشم‌انداز پروژه در انبار داده بانکداری

چشم‌انداز پروژه روشی است که با آن، یک مساله کسب‌و‌کار در طول توسعه یک انبار داده بانکداری بررسی و پاسخگویی می‌شود. یک چشم‌انداز پروژه، مساله کسب‌و‌کار را از نظر یک مجموعه از اقلام (احتمالا مدل‌های مختلف تشکیل‌دهنده آن) در یک نمونه انبار داده بانکداری تعریف می‌کند. مجموعه اقلام یا مدل‌های درگیر یکی یا چند تا از مدل‌های زیر می‌باشد:

چشم‌انداز پروژه یک صورت پیش‌تعریف‌شده از حوزه همه مدل‌ها برای حل یک مشکل خاص می‌باشد. برای مثال، چندین چشم‌انداز پروژه در طی یک پروژه ممکن است ساخته‌شود، هرکدام اقلامی از داده را می‌گیرد و به یک فاز خاص پروژه اضافه می‌کند. چشم‌انداز پروژه می‌تواند برای گرفتن محتوای مورد نیاز یک گزارش استفاده شود یا برای پوشش کل مدل سیستم منبع که به مدل انبار داده مرکزی تصویر می‌شود، مورد استفاده قرار بگیرد. چشم‌انداز پروژه حاوی عناوین کلی زیر است:

  • AML
  • Basel 2 ستون اول
  • Basel 2 ستون دوم
  • Basel 2 ستون سوم
  • استانداردهای حسابداری بین‌المللی/IFRS
  • قانون SOX

مزایای چشم‌انداز پروژه انبار داده بانکداری

  • چشم‌انداز پروژه‌ي پیش‌تعریف‌شده‌ی Basel 2، بانک‌ها را قادر می‌سازد تا حوزه الزامات خاص Basel 2 در سراسر نیازمندی‌های گزارش‌دهی و پشتیبانی ساختار داده به سرعت دیده شود. چشم‌انداز پروژه در AML(ناحیه ضد‌پولشویی) بانک‌ها را قادر می‌سازد تا نیازمندی‌های گزارش‌دهی AML خاص را نشان دهند.
  • چشم‌انداز پروژه‌ برای استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IAS) نشان‌دهنده پوشش انبار داده بانکداری برای استانداردهای کلیدی IAS است.( برای مثال، IAS 39، ED7، IFRIC)
  • چشم انداز پروژه برای فهم مشتری، نشان‌دهنده‌ی پوشش فروش متقابل، ارزش چرخه هر مشتری و تحلیل بازاریابی می‌باشد.

چشم‌انداز پروژه در زنجیره‌های ارزش بانکداری

چشم‌انداز پروژه زنجیره‌های ارزش بانکداری کمک می‌کند تا به مجموعه‌ای از فرآیندهای مرتبط با هم که یک فرآیند کلی از ابتدا به انتها را برای پوشش یک حوزه خاص کسب‌ و کار تشکیل می‌دهند، دست یابیم.


چشم‌انداز پروژه در مدل کسب و کار مولفه‌ای

چشم‌انداز پروژه مدل کسب و کار مولفه‌ای برای دامنه‌های مختلف عملیات بانکداری، فرآیندها و فعالیت‌ها را مشخص می‌نماید.